SKRIV TILL OSS!

Restaurang Bryggan hittar du, så som namnet antyder, vid hamnen.
Ta er ner till Höganäs hamn så hittar du oss med havet som närmsta granne.

Har du några frågor eller önskar att få menyförslag
till en kommande högtid så tveka inte att kontakta oss.

All den information som gäller kontaktuppgifter och uppgifter av personlig karaktär som kommer oss tillhanda behandlas alltid med sekretess. Informationen används endast mellan oss och uppgiftslämnaren i syfte att ge rätt service. Vi lämnar aldrig ut någon information till tredje part.

 

POSTADRESS

Bryggan Småbåtshamnen 16 B 26339 Höganäs

TELEFON

042-340 360